Stormvogeltje. 3-8 dood ex. Katwijk (De Kruyff). Zwarte ooievaar. 9-8 1 ex. Knardijk (v. Dijk, Knol); 11-92 ex. 2 km NW Vlissingen (mevr. G. M. Pot).