Als een klein balletje dons zit ze daar. Ze is zo juist gebracht. Een zielig hoopje uil weggekropen in een hoekje van de kamer. Waarom zouden bosuilen toch hun jongen uit het nest gooien terwijl ze nog zo klein zijn? Heerst er voor deze dieren ook woningnood? *) De vraag lijkt vreemd, maar in de steden zijn vele oude bomen gerooid. Heel wat in de oorlogstijd maar ook in verband met wegenaanleg, huizenbouw etc. Misschien zijn vele holten die als nestgelegenheid dienen te klein, en lossen de uilen het ruimteprobleem nogal drastisch op. Hoe het zij, Oebi lag op de grond van het park. Ze mankeert niets dan een lege maag en wie weet hoe lang al. Ze is er slap van. Als ik naar haar toe ga sjirpt ze zacht en knipt met haar oogleden. Ze slokt gulzig de stukjes vlees naar binnen, die ik haar aanreik. Moe kruipt ze dan weer weg. Ik haal een grote nestkast van zolder en doe er wat zaagsel in. Dat is een prachtige natuurlijke omgeving voor haar om op verhaal te komen. Tevreden kruipt ze in een hoek en gaat slapen.