Toen 23 februari 1960 te Oudewater de eerste ooievaar in Nederland aankwam, waren de verwachtingen hoog gespannen. Immers, hoe vroeger de ooievaars komen, des te betere broedresultaten mogen we verwachten (Haverschmidt, 1949). Niettemin verliep in 1960 het broedseizoen zeer teleurstellend, zodat zelfs van een rampjaar moet worden gesproken. In 1955, toen slechts 94 jongen uitvlogen, moest reeds van een dieptepunt worden gesproken, maar in 1960 werden slechts 51 jongen groot gebracht.