Er werd besloten de sectie NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) te scheiden van de landelijke Vogelwerkgroep der KNNV & NJN, zodat het er op neerkomt, dat de NJN de administratieve zorgen voor haar leden voor eigen rekening neemt. De nauwe samenwerking blijft ongewijzigd. Leden der KNNV en „niet leden van KNNV of NJN” blijven dus aangesloten bij de Vogelwerkgroep der KNNV, terwijl NJN leden voortaan hun contributie betalen aan de penningmeester van de Vogelwerkgroep der NJN. De contributie voor leden der KNNV blijft voorlopig ƒ 2.50 per jaar, voor „niet leden” ƒ 3,50 per jaar.