Parelduiker. 14 & 28-11 1 ex. Roggebotsluis, 13-12 1 ex. Kornwerd (J. J. Smit). Vaal stormvogeltje. 12-10 dood ex. Camperduin (Swart), 14-10 1 ex. Monster (Lok) 31-10 1 ex. nog levend Parkhaven, R’dam (Schot). Jan van Gent. 20-9 ± 160 ex. tussen paal 18 & 29, Noordzee, Terschelling (Zwaagstra).