Het ongelooflijke is gebeurd: de morinelplevier heeft in ons land gebroed. Hij heeft niet op 3000 of 4000 voet hoogte, maar op 4 m beneden de zeespiegel, in de Noordoostpolder in de buurt van Emmeloord genesteld. De heer J. F. Sollie uit Ens was de eerste die het constateerde, nadat een boer hem had meegedeeld, dat er een vreemde en bijzonder makke vogel in een bietenakker zat te broeden. Op 15 mei zag de heer Sollie het zo mooi getekende en gekleurde mannetje op drie eieren zitten. Het eerste ei bleek al op 5 mei te zijn gelegd, het tweede twee dagen later. Toen ook was de vogel gaan broeden. Het derde ei werd op 10 mei gelegd. Sinds half mei is de heer Sollie bijna niet van de zijde van de morinelplevier geweken. Hij nam veertien dagen vakantie, in de mening, dat hij dan in ieder geval tot de laatste broeddag volop gelegenheid zou hebben voor waarnemingen en fotograferen. Dat liep iets anders, want het duurde 27 dagen, langer dan The Handbook of British Birds aangeeft: 21-25 dagen, eer twee van de drie eieren uitkwamen.