De knobbelzwaan heeft als broedvogel in Europa van nature slechts een beperkt verspreidingsgebied. Door het houden van tamme knobbelzwanen is het areaal van de soort in West-Europa evenwel veel groter geworden. Op vele plaatsen zijn de jongen van de tamme zwanen verwilderd. Er zijn daardoor in verscheidene landen in het wild levende knobbelzwanenpopulaties ontstaan, die de laatste jaren nogal eens zorgen baren. Reeds enige jaren geleden kwamen bij de International Council for Bird Preservation (I.C.B.P.) de eerste klachten binnen, met de vraag hoe een eventuele regulatie ter hand zou moeten worden genomen. De klachten zijn inmiddels zo veelvuldig geworden, dat het knobbelzwanen-vraagstuk uitvoerig besproken werd op de laatste vergadering van het International Wildfowl Research Bureau (I.W.R.B.) in verband met de noodzaak over meer en nauwkeuriger gegevens te beschikken.