Op een gegeven ogenblik rijst deze vraag bij elke vogelliefhebber en meestal kan hij het antwoord niet geven ei zelfs niet gemakkelijk vinden. Er bestaat immers tot nu toe in onze taal maar één boek over dit onderwerp 1) maar dit bevat alleen een overzicht van de vele opvattingen, die et over de verschillende aspecten van dit probleem in de litteratuur naar voren zijn gebracht, zonder daaruit een keuze te maken. Als ik nu ga trachten de hierboven gestelde vraag te beantwoorden, dan maak ik wel een keuze. Hieruit volgt dus, dat er op verschillende punten andere opvattingen mogelijk zijn, dan ik naar voren breng. Het is eigenlijk een vreemd verschijnsel, dat er in onze taal zo weinig litteratuur over het vliegen van de vogels is. Ditzelfde ziet men trouwens ook bij de vogelfotografie; ook daar bekommert men zich in het algemeen heel weinig om deze kant van de vogelstudie. Er worden wel foto’s van vliegende vogels gemaakt, maar zelden om daarmee iets over de vliegtechniek te illustreren. Hierbij zal onbekendheid met deze materie wel een grote rol spelen. Pas de laatste jaren, nu de electronische flitsapparaten meer mogelijkheden bieden, is er wat verbetering ge komen.