Dit comité zal minstens tweemaal per jaar bijeenkomen. Op deze vergaderingen zullen afgevaardigden verslag uitbrengen over de werkzaamheden en plannen van hun groep. Voor onderzoekjes zal zo nauw mogelijk samengewerkt worden. Alle uitgaven, zoals drukwerken, convocaties e.d., zullen onderling worden uitgewisseld. Van elke groep kunnen twee leden op de vergaderingen aanwezig zijn, terwijl van elke groep één contactadres is vastgesteld: