Uit de gegevens van de diverse waarnemingsposten in het land hebben wij evenals vorige jaren, ook voor de herfst van 1960 een overzicht van het trekverloop over ons land samengesteld. Op acht posten werd dagelijks waargenomen in de eerste ochtenduren en wel aan de kust te Bakkum en Bloemendaal, te Kijkduin, Monster, Heemstede, Bilthoven, Hengelo en Franeker of Tzummarum. Voorts werd op een zevental andere plaatsen voornamelijk op de weekeinden gepost. Met de D.J.N. in Hamburg werd weer gegevens uitgewisseld.