Hoewel het in de bedoeling lag om door een telefonische oproep het hele waarnemingsnet op een daarvoor geschikte avond in actie te brengen (zie Het Vogeljaar, herfst 1960, is het er door het uitblijven van zo’n avond niet van gekomen. Wel hebben wij op zaterdag 29 oktober ’s avonds om 11 uur nog te bereiken waarnemers gewaarschuwd. Door het late uur is het toen niet tot een algemene oproep gekomen. Wij hopen, dat de komende herfst gunstiger situaties biedt. Wij danken de waarnemers, die uit zichzelf verscheidene avonden op eventuele koperwiekentrek gelet hebben, voor hun gegevens. Deze zijn in dit artikel verwerkt, waarbij echter in het oog gehouden moet worden, dat de waarnemingen minder vergelijkbaar zijn dan die van 1959, toen er op verschillende plaatsen gelijktijdig op de trek gelet werd.