De laatste vergadering van de Europese sectie van de International Council for Bird Preservation (I.C.B.P. vond plaats in 1956 te Beetsterzwaag. Sindsdien werden er nog twee vergaderingen gehouden, nl. één van alle secties te Helsinki in 1958 en één voor Azië te Tokio in 1960. De vergadering in Noorwegen werd te Stavanger gehouden en was geheel gericht op de vogelbescherming in Europa. Er waren ruim dertig deelnemers, vertegenwoordigers van: Oostenrijk, België, Luxemburg, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Als internationale organisaties waren vertegenwoordigd: het International Wildfowl Research Bureau (I.W.R.B.), de Conseil International de la Chasse (C.I.C.), de International Union of Bilological Sciences (I.U.B.S.) en de International Union of the Conservation of Nature etc. (I.U.C.N.).