De activiteiten in het tweede bestaansjaar van deze groep verliepen op soortgelijke wijze als in 1959. Opnieuw werd geïnventariseerd in het Bos-gedeelte ten Noorden van de Roeibaan. Voor de zeer gewaardeerde leiding bij deze inventarisatie stelden zich ook nu de heren Pahlsson, Swart, Tenner en van Halm beschikbaar, terwijl daarenboven de heer J. Reynders bereid werd gevonden zich over een ondergroep te ontfermen. Van eind februari tot en met juli werd elke week 1 vroege ochtend aan dit werk gespendeerd; ook tussentijds, en voor en na genoemde periode, werden door geregeld Bos-bezoek van kleine groepen c.q. individuele leden van de VWG-A.B. interessante waarnemingen gedaan en gegevens verzameld.