Zoals vogelvrienden wel bekend is, kunnen in de wintermaanden beide soorten buizerden in ons land worden waargenomen. De oplettende buitenman zal geen moeite hebben de donkere vorm van de buizerd als zodanig te herkennen. Het verschil in vliegbeeld met dat van de ruigpootbuizerd, zoals dit in diverse determineerwerken is vermeld, is wel erg groot.