De grote terugtocht is al op zijn hoogtepunt. Uit Rusland en Scandinavië, van de toendra’s, maar ook uit de dichte naaldbossen trekken millioenen vogels zuidwaarts. De steltlopers, zoals bonte strandlopers, kanoetstrandlopers, rosse grutto’s, zilver- en goudpluvieren en de ruitersoorten zijn al vanaf begin augustus onderweg. Nu, half oktober, is het hoogtepunt van de trek van vinken, spreeuwen, kepen, graspiepers, leeuweriken en bonte kraaien.