Als bestuurder van een trein was het mij opgevallen, dat er nogal eens vogels tegen deze treinen opvliegen en verongelukken. Ik heb hierover eens met een aantal collega’s gesproken en ook met lijnschouwers, die geregeld de spoorbanen inspecteren. Al deze mensen zijn het met mij eens, dat de snelle treinen veel slachtoffers maken onder de vogels, doch het bepalen van de aantallen blijkt uiterst moeilijk te zijn. Wij horen en zien vrijwel tijdens elke rit vogels tegen de trein vliegen. Soms wel enige tientallen tegelijk, 1-2 stuks is heel gewoon. De ene collega schat het aantal op 3 per rit, een ander meent dat het er wel 5-6 per rit zijn.