Voor 1962 zijn wij genoodzaakt het lidmaatschap iets te verhogen. Voor leden der K.N.N.V. wordt met ingang van 1 januari 1962 het lidmaatschap ƒ 3,— per jaar (incl. „Het Vogeljaar”), voor „niet-leden der K.N.N.V.” wordt dit verhoogd tot ƒ 4,50 per jaar.