In ons land vinden nu en in de nabije toekomst grote veranderingen plaats. De Zuiderzee- en de Delta-werken zijn de voornaamste uitingen van deze dynamiek. In vele opzichten betekenen de uitvoering en de voltooiing van deze werken een grote winst. Anderzijds zijn er verliezen. Het natuurschoon wordt soms onherstelbaar geschonden. De natuur verliest in Nederland belangrijke bolwerken of ziet deze in ieder geval in waarde verminderen. De klok der ontwikkeling laat zich echter niet terug zetten. Ook de natuurbeschermer zal zich in veel gevallen neer moeten leggen bij komende veranderingen.