Uit België bereikt ons het ontstellende bericht, dat op 22 oktober j.l. te Wilrijk is overleden Dr. René Karel Verheyen, hoogleraar aan de universiteit van Gent en een der vooraanstaande Belgische ornithologen. René Verheyen werd in 1907 te Borgerhout geboren, studeerde biologie aan de universiteit van Gent en was jarenlang hoofd van de afdeling vogels van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Ook was hij' hoofdredacteur van het ornithologische tijdschrift De Giervalk/Le Gerfaut, waarin hijzelf in vrijwel elk nummer artikelen over velerlei ornithologische onderwerpen publiceerde. Verheyen maakte tweemaal langdurige studiereizen naar Congo, waar hij vooral zoogdieren en vogels intensief bestudeerde en waarbij hij niet alleen verzamelde doch ook enige fraaie films vervaardigde.