Niet alleen regeren is vooruitzien, dit geldt evenzeer voor vogelbescherming. Als men tot het laatste moment wacht een bepaalde vogelsoort voor de ondergang te behoeden, dan is er vaak reeds niets meer aan te doen. Het klassieke voorbeeld hiervan is de totale Uitroeiing van de trekduif. In het jaar 1857 werd in Amerika een wetsontwerp voorgesteld om de trekduif te beschermen. Een comité van de Ohio State Legislature antwoordde echter: „De trekduif heeft geen bescherming nodig. Zij is zó vruchtbaar, dat geen gewone vernietiging haar aantal kan verminderen.” Ruim een halve eeuw later was ze volkomen uitgeroeid!!