In 1961 heeft het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (R.I.V.O.N.) een onderzoek verricht naar het voorkomen van de kokmeeuw (Larus ridibundus) in de Benelux-landen. Blijkens de resultaten komt de kokmeeuw voor in Nederland en in enkele aan Nederland grenzende provincies van België. In het Zuiden van België en in Luxemburg komt de soort als broedvogel niet voor.