Het hier volgende verslag geeft enige resultaten van het begin van een onderzoekje naar het lot van vroege legsels van de kievit in de Zaanstreek. Als „vroeg” willen we dan die legsels beschouwen, die vóór het sluiten van de raaptijd (12 april) reeds bebroed worden. Aanleiding tot dit onderzoek is geweest de bewering, dat vroege broedsels weinig of geen kans van slagen hebben tengevolge van strenge nachtvorst e.d. Een bewering echter, die o.i. niet bewezen is! Op initiatief van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels zijn we in het voorjaar van 1961 begonnen met het in het veld verzamelen van gegevens, in samenwerking met de Vogelwacht „Zaanstreek” en de vaste bewaker van „Vogelbescherming”, de heer C. J. Crok.