De „Naamlijst van de Nederlandse vogelsoorten”, in 1958 gepubliceerd door de Commissie voor de Nederlandse Avifauna der Nederlandse Ornithologische Unie, vermeldde de namen van in totaal 351 vogelsoorten, die met zekerheid binnen onze grenzen waren waargenomen. Inmiddels heeft de commissie dezer dagen een „Avifauna van Nederland” gepubliceerd, waarin de namen van 357 vogelsoorten voorkomen. Insiders weten, dat zelfs dit aantal alweer wat te laag is.