Als dit nummer verschijnt is de broedtijd van de weidevogels al aangebroken. Kievit, grutto en tureluur zijn druk in de weer, de raaptijd voor de kievitseieren (het eerste ei werd dit jaar op 24 maart gevonden) is alweer gesloten. Ook de kemphanen zijn present op hun baltsplaatsen, boven de weiden blaat de watersnip en roept zelfs ’s nachts nog de scholekster. In de kustgebieden zijn ook de kluten te bewonderen. Hieronder een lijstje van gebieden, waar altijd wat te zien en beleven is. Het is lang niet volledig en ik zal gaarne aanvullende gegevens ontvangen over terreinen, die een bezoek waard zijn en ook wel verdragen. We beginnen in het zuiden.