Toen het naar vogels kijken nog een vrij ongewone hobby was, was men er gewoonlijk mee tevreden uit te maken met welke soort men zag. Het ontdekken van minder algemene soorten was toen op een excursiedag één der grootste evenementen. En passant zag men dan ook wel eens iets van gedragingen en levensgewoonten van de vogels, maar aan de meesten ging dit toch voor het grootste deel voorbij. De aandacht, die aan de gewone soorten werd besteed, was over het algemeen veel geringer dan de laatste jaren. Door de in steeds groter aantal verschijnende boeken en artikelen over vogels worden de liefhebbers er nu meer en meer op geattendeerd, dat er van het vogels kijken meer te maken is dan alleen maar het trachten de soort te bepalen en te genieten van de prachtige vormen en kleurschakeringen, die zij hebben. Zweeres wijst in zijn „Vogelboek voor iedereen” de liefhebbers op zijn eigen smakelijke wijze de weg naar het vele moois, dat wij ook verder nog aan vogels kunnen beleven. Een boek, dat boordevol met wetenswaardigheden staat, waaruit zowel de beginnende als de meer gevorderde vogelman vele gegevens en raadgevingen kan putten, dit alles doorspekt met de voor ons land zo belangrijke vogelbeschermingsgedachte. Tal van resultaten van allerlei recente onderzoekingen en studies stipt hij in zijn boek aan. terwijl richtlijnen en raadgevingen worden gegeven voor de aanschaf van een kijker, vogelfotografie, verenigingen, organisaties, instituten, tijdschriften en boeken e.d.