Het in de algemene ledenvergadering van 29 november 1961 uitgebrachte jaarverslag over de periode van 1 oktober 1960 tot 30 september 1961 moest helaas in mineur beginnen met de herdenking van het overlijden van de secretaris, de heer P. Meyburg, die gedurende vijf en en dertig jaar als lid van het bestuur zijn beste krachten aan de vereniging had gegeven. Het verenigingsjaar kenmerkte zich over de gehele linie door grote activiteiten: het ledental had een bevredigende groei en de belangstelling voor en de deelneming aan excursies was groter dan ooit. De financiële positie der vereniging is gezond, doch het bestuur kon uiteraard niet verder springen dan de polsstok lang was. Het werk van de vereniging zou natuurlijk zeer zijn gebaat, indien de stok wat langer zou zijn.