Als wij in dit zomernummer speciaal de aandacht voor Zeeland vragen, is het vooral omdat nog altijd te weinig vogelaars van de vele ornithologische delicatessen, die Zeeland biedt, komen genieten. Toch zijn er vele en velerlei. Het is ondoenlijk, in een enkel nummer van Het Vogeljaar alle facetten te belichten. Maar voor enkele aspecten vragen kenners van het gewest aandacht, die naar wij vertrouwen het verlangen zullen wekken tot persoonlijke kennismaking of hernieuwing daarvan. Het kan er in de zomermaanden wel eens wat druk zijn, want je krijgt wel eens het gevoel dat de charmes van Zeeland over de landsgrenzen méér worden gewaardeerd, dan in eigen land. Maar zelfs dan zijn er nog genoeg stille hoekjes te vinden. En buiten het toeristenseizoen is er overal volop gelegenheid om ongestoord van de heel speciale bekoring van het Zeeuwse land te genieten. Laat die kans niet glippen, vóór onafwendbare veranderingen zich zullen hebben voltrokken.