De wacht werd op 28 juni 1956 opgericht naar aanleiding van de strenge winter van 1956. Bij deze oprichting werd veel steun ondervonden van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Hoofddoel van de wacht is: de instandhouding, zo mogelijk uitbreiding van de vogelstand in West Zeeuws-Vlaanderen. Door middel van filmavonden, spreekbeurten op avonden van andere verenigingen enz. trachten wij de belangstelling van het publiek te wekken. Speciaal wordt ook getracht hierbij de jeugd aan te trekken.