Het is niet gemakkelijk om in een blad voor vogelliefhebbers, die in de meeste gevallen ook wel lid van een vogelbeschermingswacht zijn, veel nieuws te vertellen over de activiteiten van „De Kluut". Het zit 'm ook eer in het biotoop van het beestje: Midden-Zeeland omvat Walcheren, Noord- len Zuid-Beveland. Dat is dus juist het gebied van het eerste Deltawerk, waar wij nu vele interessante nieuwigheden om het Veerse Meer kunnen bewonderen, die ons de oude en voorgoed vergane glorie van het Veerse Gat en de Zandkreek moeten doen vergeten. Maar dit Delta-gedoe is niet onze enige primeur. „De Kluut” is nl. bezig met een experiment, dat bij welslagen nieuwe mogelijkheden voor de bergeend gaat openen. Het begon met een aardappelbewaarplaats. Die stond op een boerenerf, vlak bij een weg op Zuid-Beveland. Er broedden jaarlijks vele paren bergeenden onder het strodak van die bewaarplaats. Maar het ding raakte uit de tijd: aardappels overwinteren tegenwoordig in kunstmatig gekoelde ruimten. Een vogelwachter kwam op het idee om de boer te vragen of er elders op zijn terrein een bouwsel mocht verrijzen, dat de elementen in zich verenigde, die de aardappelbewaarplaats voor de bergeenden aantrekkelijk had gemaakt. Het zou een langgerekt strodak worden met daaronder een reeks nestkasten van voldoende grootte.