In verband met de vele publicaties die de laatste maanden over de vogelvangst in de Nederlandse pers zijn verschenen, moge ik attent maken op de jongste maatregelen die door de Belgische Minister van Landbouw in verband met de vogelbescherming werden uitgevaardigd. Het Koninklijk Besluit van 23 januari 1962 (Staatsblad van 1 februari 1962) verscherpt de verbodsbepalingen ten aanzien van de ten allen tijde beschermde vogels. De lijst dezer bepalingen behelsde totnogtoe het doden, verdelgen, te koop stellen en vervoeren van deze vogels. Door het nieuwe besluit wordt ook het „in bezit houden”, strafbaar verklaard.