Met genoegen las ik in het februarinummer van „Het Vogeljaar”, het artikel „Oog in oog met Pandion”. Aan het slot van dit stukje merkt de schrijver evenwel op: „’t Is goed te begrijpen, dat aan deze majesteitelijke vogel, die in het wapen van de grootste natie ter wereld, n.1. Amerika, staat enz.”. Dit is bepaald onjuist. De wapenvogel van de Ver. Staten is niet de visarend (Pandion haliaeetus) maar de z.g. Balg Eagle (Haliaeëtus leucocephalus) ; wij zouden zeggen de witkop zeearend.