’t Wordt voor de schrijver van deze rubriek moeilijk telkens nieuwe plaatsen op te sommen, waar wat te vinden is. Ik had gehoopt veel reacties te krijgen van lezers die mij zouden schrijven dat buiten de gebieden die ik heb opgenoemd, er nog talloze andere zijn, minstens zo goed. Maar jammer genoeg is op een enkele mededeling na die reactie uitgebleven. Toch hoop ik dat er nog veel mededelingen zullen komen in de trant van, ga daar en daar eens heen, want dat is een gebied dat de moeite waard is. Maar ik wil het nu eens over een andere boeg gooien. Dat komt zo, ik woon in Delft, dat wil zeggen: industrie, veel tuinbouwgrond met kassen en warenhuizen en ook nog weiland. Echt niet om te zeggen een prima vogelgebied. Verder woon ik aan de rand Van de stad; een rijtje huizen met tuintjes tussen een fabriek en een volkstuinencomplex en verder tennisbanen en een voetbalveld. Toch valt het mee. Elke morgen hoor ik nu merel, zanglijster, winterkoning en koolmees. Verder zo nu en dan de heggemus, pimpelmees en ’s avond steenuiltjes. Langs mijn tuintje loopt een sloot, daar heb ik een jaar of tien geleden wilg, vlier, els en populier geplant om een haag te hebben tegen de wind. Maar wat dat kleine houtwalletje al niet aan vogels oplevert, die hier pauzeren op de doortrek. Ik zal er een paar opnoemen, de meest spectaculaire voorop: ijsvogel, wielewaal, zwartkop, fitis, tjiftjaf, grasmus, koekoek, spotvogel, goudhaantje, te veel om op te noemen. Er nestelen op die paar vierkante meters: huismus, spreeuw, koolmees, wilde eend, merel. Als u een tuintje heeft hang dan een nestkastje op. ’k Heb het ook gedaan. Drie jaar lang kwam er niets in. Maar toen opeens kwam er een koolmees en nu nestelen ze er ieder jaar, vorig jaar twee broedsels. Dit jaar zal het er wel één worden, ze zijn laat begonnen. De merel was vroeg dit jaar, begin april in de clematis. Maar na drie eieren werd het nest verlaten. Het is zeker te koud geweest, of de clematis gaf te weinig beschutting. Nu broeden ze in de taxus, die is dichter.