Op 23 mei jl. heeft het Luxemburgse parlement, blijkens een mededeling in „Regulus”, het aardige tijdschrift van de Luxemburgse vogelbeschermers, het wetsontwerp tot ratificatie van de op 18 oktober 1950 opgestelde zgn. Conventie van Parijs, met algemene stemmen aangenomen. Dit is uiterst belangrijk, omdat Luxemburg het zesde land is, dat zich bij deze conventie aansluit. Immers, zoals Baron Van der Straten Waillet in het vorige nummer van dit tijdschrift schreef (blz. 355), deze overeenkomst treedt in werking op de 90ste dag der nederlegging van de zesde akte van bekrachtiging.