Sinds vele jaren, en terecht, wordt door natuurminnend Nederland uitdrukkelijk geprotesteerd tegen de praktijk van de vogelvangst in België. De publikatie, enige maanden terug, van een ontstellend rapport over de door dit bedrijf aan de vogelstand toegebrachte schade, heeft de laatste tijd aan deze gewettigde kritiek een nieuwe impuls en een scherpere vorm gegeven. Dit rapport, dat in de handen van de strijders voor de natuurbescherming in België een wapen van eerste waarde uitmaakt, verscheen van de hand van Edgard Kesteloot, de voorzitter van onze nationale CIPO-Sektie en sekretaris van de „Belgische Natuur- en Vogelreservaten”; er werd aan de inhoud van dit verslag een zo ruim mogelijke verspreiding, zowel in het buitenland als in België zelf, gegeven.