Evenals het jaar ervoor (zie Het Vogeljaar 1960, nr. 6), is de inventarisatie van 1961 louter een telling geworden van het aantal broed paren van alle vogelsoorten uit het bovengenoemde gebied. Omdat we in genoemde aflevering van „Het Vogeljaar” zowel de methode van onderzoek, als de ligging, grootte ± 1000 ha en aard van het bezochte gebied reeds hebben beschreven, zullen we er nu hier niet te uitvoerig op ingaan.