Dit jaar zijn er geen broedgevallen van de morinelplevier in de Noordoostpolder vastgesteld. Ontzettend jammer natuurlijk, want na de beide spectaculaire gevallen van verleden jaar, waardoor de morinelplevier op de Nederlandse broedvogellijst kon worden geplaatst, zou het leuk zijn geweest als er ook dit jaar nesten zouden zijn gevonden. Vele Nederlandse (en ook buitenlandse) vogelkenners zijn begrijpelijkerwijs geneigd de gevallen van verleden jaar als „toevalligheidjes” te beschouwen. Nieuwe broedgevallen in dit jaar zouden al die liefhebbers de overtuiging hebben gegeven dat die enkele „vogelaars” in de Noordoostpolder wel eens gelijk konden hebben. Die zijn er namelijk heel diep in hun hart van overtuigd, dat er elk jaar wel enkele jonge morinelpleviertjes in de Noordoostpolder (en de laatste jaren ook al wel in Oostelijk Flevoland) worden geboren. Maar ze hebben er geen bewijzen voor. Behalve dan die beide nesten van verleden jaar. Natuurlijk hebben we dit jaar onze uiterste best gedaan nesten te ontdekken. Heel wat boeren hebben ons hun medewerking gegeven, maar helaas is het niet gelukt. We hadden het weer ook wel een tikkeltje tegen. Waarschijnlijk door de kou was de doortrek van morinellen dit voorjaar in de Noordoostpolder laat. Een landbouwer in het noorden van de polder belde ons op 15 mei op. Toen liepen er een veertigtal morinelplevieren op zijn nog kale bietenland. Hij vertelde dat hij jaren heeft gekend dat er omstreeks 200 liepen. Altijd in het begin van mei.