In juni 1962 vond het 13de Internationale Ornithologische Congres plaats, een congres dat eens per vier jaar wordt gehouden, ditmaal in Amerika. Voorafgaande aan de week die het congres duurde, en na afloop ervan, waren excursies georganiseerd, sommige van twee weken per vliegtuig en per bus over langere afstanden, andere, een week durende, vanuit een vaste standplaats: New York, Boston, Washington. Dit leek mij een uitgezóchte gelegenheid om iets van de transoceanische vogelwereld te leren kennen. Te meer daar de KLM mij, als KLM-employée, practisch gratis in 7½ uur naar de overkant brengt. Zo schreef ik in voor een week Washington. De organisatie en leiding ter plaatse berustte bij Dr. Irston Barnes, Shirley A. Briggs en leden van de Audubon Naturalist Society. Laatstgenoemd genootschap zou men een combinatie kunnen noemen van wat bij ons de Ornithologische Unie, Vogelbescherming, Natuurmonumenten en KNNV zijn, terwijl het ook bij de natuurbeschermingseducatie een grote rol speelt.