Om eerlijk te zijn: ik houd niet erg van het soort boeken, waarin de vogelwereld van de gehele aarde wordt behandeld. Ze moeten, onvermijdelijk, zozeer aan de oppervlakte blijven, dat men er maar zelden wat uit opsteekt. En tenzij men het voorrecht heeft veel te kunnen reizen, pleegt driekwart te handelen over soorten, die men toch nooit te zien krijgt. Misschien geldt dit allemaal ook wel voor de oorspronkelijke uitgave van E. Thomas Gilliard „Living birds of the world”. Maar beslist niet voor de Nederlandse bewerking, die trouwens op een totaal van bijna 500 blz. ruim honderd pagina’s méér telt dan de Amerikaanse editie. De bewerkers Dr. M. A. IJsseling en Dr. A. Scheygrond (met medewerking van wijlen Dr. G. C. A. Junge en Dr. A. F. J. Portielje) hebben er een uiterst leesbaar, instructief en daardoor zeer aantrekkelijk boek van gemaakt. Het zwaartepunt valt nog steeds op de illustraties, maar ook die zijn aan de vaderlandse behoefte aangepast door het opnemen van werk van Binsbergen, Bokma, Sluiters, Strijbos, N. Tinbergen e.a. Er zijn nogal wat kleurenfoto’s bij, die over het algemeen redelijk zijn gereproduceerd en het geheel is echt een boek geworden, waar elke vogelaar plezier aan kan beleven en toch heus heel wat uit kan opsteken. K. Z. E. Thomas Gilliard: De wereld der dieren, Vogels. Nederl. bew. van Dr. M. A. IJsseling en Dr. A. Scheygrond, m.m.v. Dr. G. C. A. Junge en Dr. A. F. J. Portielje. Uitg. W. Gaade, Den Haag. Prijs f 47.50.