Het abonnementsgeld (ƒ 2,25) van de abonné’s, die dit blad via bovengenoemde organisatie ontvangen, wordt ten spoedigste verwacht per postwissel aan: J. v. d. Bout, Huisduinenstraat 9, Den Haag (postk. Veenendaalkade).