Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een wat kinderachtige en onbelangrijke vraag. Maar iedereen, die een lijst van in een bepaalde streek voorkomende vogels wil opstellen, krijgt ermee te maken. Zelfs bij het overzichtelijk noteren van veldwaarnemingen in ons dagboek moeten we er rekening mee houden. En wie in tijdschriften of boeken gegevens over een bepaalde vogelsoort opzoekt, heeft ook al allerlei moeilijkheden met de uiteenlopende methoden van rangschikking. Evenals bij de rangschikking van andere diersoorten, deelt men de vogels volgens vier categorieën in: de soorten, de genera (dit zijn een aantal nauw verwante soorten), de families (groepen verwante genera) en de orden (gevormd door een aantal verwante families). De eerste categorie, de soort, is een biologische realiteit. De overige zijn door de mens bedachte, subjectieve groeperingen. Alle zangvogels zijn samengebracht in één grote orde, die der Passeriformes, terwijl de overige vogels in een aantal naar omvang sterk uiteenlopende orden zijn ingedeeld, zoals bijvoorbeeld die der Piciformes, waarin niet alleen onze Europese spechten, maar ook bijv. de toekans thuishoren, of die der Anseriformes, waarin alle eenden, ganzen en zwanen zijn ondergebracht.