In de tweede helft van maart 1952 heeft de natuurbeschermingswacht „Hengelo” haar eerste nestkastjes geplaatst. De kastjes zijn elk jaar regelmatig gecontroleerd, terwijl het aantal in de loop der jaren werd opgevoerd. Hieronder volgen enkele ervaringen, welke in deze 11 jaar zijn opgedaan en enkele overzichten. Alle kasten zijn van hout en, op enkele details na, vervaardigd volgens de richtlijnen van de toenmalige „Mededeling No. 17" van de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen.