Was in 1961 het voorjaar koud, dit jaar was het nog erger, hetgeen tot gevolg had, dat de ooievaars zeer laat kwamen, n.l. de tweede week van april. Op 11 april kwam blijkbaar de eerste groep in Nederland aan, want van die datum kwamen meldingen binnen van Oudewater, Eexterzandvoort, Giethoorn en Montfoort. Deze late aankomst deed het ergste vrezen voor een gunstig broedresultaat. Daarom is het tenslotte meegevallen, dat er 106 jonge ooievaars zijn uitgevlogen, terwijl toch 6 broedsels verloren gingen met een totaal van ± 20 eieren en 17 jonge ooievaars sneuvelden. Het verschil met 1961, toen 86 jongen uitvlogen is dus, dat er dit jaar 20 jonge ooievaars meer het luchtruim kozen. Voor het eerste sinds 1959 kwamen we weer boven de 100 jongen.