Op vrijdag 21 september j.l. is te Amsterdam, ten overstaan van notaris Mr. F. A. de Gelder, de acte verleden waarbij Mr. J. W. W. van der Hoeven te Rotterdam de Ackersdijkse Plassen in eigendom overdroeg aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Vogelbescherming werd tot deze aankoop in staat gesteld door de Olveh van 1879 te ’s-Gravenhage die, zoals bekend mag worden verondersteld, gedurende zes jaar een vogelkalender heeft uitgegeven, waarvan de opbrengst werd gereserveerd voor Vogelbescherming. Bovendien heeft de Staatssecretaris van O., K. en W. toegezegd, dat voor deze aankoop ook een rijksbijdrage mag worden verwacht. Het is van het begin af de bedoeling geweest, dat de aldus bijeen gebrachte gelden zouden worden bestemd voor de aankoop van een vogelreservaat, doch het heeft in het dichtbevolkte Nederland betrekkelijk lang geduurd, vóór een geschikt object kon worden gevonden. De Ackersdijkse Plassen werden reeds lang door de eigenaar als reservaat beheerd, waarbij het gezien het bijzondere karakter van het reservaat niet mogelijk was veel bezoekers toe te laten. Toch kennen vele vogelaars uit de omgeving van Den Haag en Rotterdam dit terrein, wat terzijde van de grote rijksweg van Rotterdam naar Den Haag in de gemeente Pijnacker als een zeer aantrekkelijk vogeloord, waar zelfs nog een enkel paartje woudaapjes huist en waar zich thans een bescheiden reigerkolonie bezig is te vormen. Hoewel het broeden nog niet met zekerheid kon worden vastgesteld, werd er voorts reeds enige zomers achtereen een paartje boomvalken waargenomen.