Luuk Tinbergen heeft indertijd in zijn boekje vooral die facetten van de vogeltrek besproken, die iedereen buiten kan waarnemen, al was het natuurlijk onvermijdelijk, dat ter verklaring vaak over door vakmensen verrichte experimenten moest worden verteld. Na de verschijning heeft hij zelf nog veel aanvullende waarnemingen kunnen doen, terwijl ook anderen inmiddels allerlei belangwekkende resultaten van experimenten publiceerden. Daardoor was Vogels onderweg langzamerhand wel wat verouderd en het is prettig dat, nu de auteur dit, helaas, zelf niet meer kon doen, Dr. A. C. Perdeck bereid is gevonden de noodzakelijke aanvullingen te geven. Zijn beduchtheid, dat de oorspronkelijke eenheid tussen tekst en tekeningen hieronder heeft geleden, lijkt wat overdreven. In elk geval is het karakter van het boekje nauwelijk veranderd en men kan zich nog steeds geen betere algemene inleiding tot het onderwerp denken. Ook het uiterlijk van het boekje, waaraan Tinbergen zelf veel aandacht had gegeven, is in overeenstemming met de oorspronkelijke uitgave. Het is wel prettig, dat dit alleraardigste boekje nu weer beschikbaar is voor wie zich in dit fascinerende onderdeel van de vogelstudie wil verdiepen. Dat de bronvermelding werd vervangen door een litteratuurlijstje, lijkt me een voordeel, voor wie zich verder wil oriënteren. Zeer warm aanbevolen. K. Z. Prof. Dr. L. Tinbergen: Vogels onderweg. 2e druk, bew. door Dr. A. C. Perdeck. Uitg. W. J. Thieme & Cie, Zutphen, 1962. 116 biz., met 61 ill. Prijs geb. / 4.90.