Ter voorkoming van opeenhoping van werkzaamheden verzoeken wij onze leden nu reeds de contributie voor 1963 (minimum / 5,—, jeugdleden f 2,—) en het abonnementsgeld voor Het Vogeljaar (f 2,75) over te doen schrijven op postgirorekening 2 9 13 der vereniging of rekening N 305 bij het Girokantoor der gemeente Amsterdam. Het bewijs van lidmaatschap, dat o.a. toegang geeft tot de op 23 februari te Amsterdam te houden jaarvergadering, kan pas na ontvangst van de contributiebetaling worden verzonden.