Door de voorjaarswerkzaamheden zoals rollen, eggen en slepen worden veel vogelnesten vernield. Voor hen die oog hebben voor het vogelleven is het een kleine moeite om, voordat met bepaalde werkzaamheden wordt begonnen, eventuele nesten op het perceel te voorzien van een merkteken. Veel nesten kunnen hierdoor voor vernieling worden behoed. Later is het echter vooral het maaien dat voor de vogels ernstige gevolgen heeft. Vooral de specifieke hooilanden herbergen vaak veel weidevogels. Tijdens het maaien van deze percelen worden vooral jonge vogels, die de vliegkunst nog niet machtig zijn, dodelijk verminkt door het mes en de vingerbalk van de maaimachine.