De schrijvers van dit artikel vormden met E. Hennipman, A. S. Tulp, W. J. M. Vader en W. J. J. O. de Wilde de ploeg, die in voorjaar en zomer van 1959 een biologische verzameltocht door Turkijke ondernam. Het doel van deze „Nederlandse biologische expeditie Turkije 1959” was het bijeenbrengen van collecties geconserveerde planten en dieren voor bepaalde botanische en zoölogische instituten in Nederland, Engeland en West-Duitsland (zie het algemene reisverslag: Hennipman c.s., 1961). Gedurende de gehele tocht werd bovendien zorgvuldig aantekening gehouden van de waargenomen vogelsoorten, zowel tijdens de reis naar Istanbul (Nijhoff. 1960) als gedurende het verblijf in Turkije (gedetailleerd overzicht in voorbereiding). In onderstaand artikel is getracht een indruk te geven van de vogelrijkdom in de diverse landschappen van Turkije die werden bezocht.