Onze oproep tot medewerking in de septemberaflevering heeft weerklank gevonden. Tal van vogelliefhebbers hebben zich aangemeld en zijn er enthousiast op uit getrokken om eenden, ganzen, zwanen, meerkoeten en andere watervogels te tellen. Hier en daar heeft een reeds jarenlange actieve teller steun gekregen van een collega aan wie hij in voorkomende gevallen een beurt kan overlaten. Op andere plaatsen zijn het groepjes jongeren, die of gezamenlijk een telgebied voor hun rekening nemen of een lange strook die voor één waarnemer te veel zou zijn in onderling overleg te bewerken. Speciaal voor hen die zich nog niet tot de doorgewinterde tellers durven rekenen, geef ik hier nog eens enkele adviezen en doe ik wat mededelingen over de aard van het onderzoek.