Er wordt over de oecologie, buiten de vaktijdschriften, nog maar betrekkelijk weinig gepubliceerd. Daarom lijkt het nuttig enige aandacht te vragen voor het reeds in 1961 verschenen werk „Oekologische Beziehungen der Vögel und Gehölze” van de Slowaakse auteur Frantisek J. Turcek dat, naar hij nadrukkelijk verklaart, moet worden beschouwd als een verzameling van gegevens, die hij tracht te analyseren, om als bouwstof te dienen voor een latere synthese, waarvoor hij het ogenblik nog niet gekomen acht. Het is wel jammer dat dit boek is vertaald in een zo onbeholpen Duits, dat het soms moeilijk is de gedachtengang te volgen en dat verder een rijkelijk gebruik wordt gemaakt van lang niet altijd verklaarde vaktermen. Wie zich hierdoor niet Iaat afschrikken, zal toch vele boeiende dingen tegenkomen, die vooral kunnen prikkelen tot het zelf verzamelen van gegevens over de behandelde onderwerpen. Dit is vooral een boek van tabellen, die bijna de helft van het boek beslaan. Zo vinden we een vele bladzijden lange opsomming van bomen en struiken, met daarachter de vogelsoorten, waarvan bekend is dat zij er de zaden of vruchten van eten. Hieruit blijkt dat de zaden of vruchten van 274 houtsoorten worden gegeten door 156 vogelsoorten. Voorts, dat 82 vogelsoorten slechts zaden eten van 1—6 houtsoorten, 40 vogelsoorten die van 7—27 houtsoorten en 34 vogelsoorten die van 28—112 houtsoorten. M.a.w. de meerderheid der vogels is betrekkelijk kieskeurig. Een andere analyse toont aan, dat zaden en vruchten van oorspronkelijk niet in Europa thuis horende houtsoorten minder worden gegeten dan die van zuiver Europese.