Voor het inventarisatie-seizoen 1962 werd de aandacht voor alles geconcentreerd op een beperkt aantal soorten: uilen, valken, spechten, wielewaal, boomkruiper, nachtegaal. Het Bos ten Noorden van de Burg. Colijnweg werd hiertoe in 3-en verdeeld, en de oude garde van onze vogelwerkgroep, eveneens in drie groepen verdeeld, deed minstens eenmaal per week de ronde in de gebruikelijke vroege ochtenduren. Helaas was het aantal deelnemers ontoereikend om ook de Schinkelpolder (het Bos-gedeelte ten Zuiden van de Burg. Colijnweg) voldoende exact onder de loupe te nemen.